Trond Hugo Hermansen, leder for Astronomiforeningen i Agder, peker på kameraene på pipa på tyskerbrakka på Møvig. Kameraene er en del av et meteorobservatorium. Trond Hugo Hermansen, leder for Astronomiforeningen i Agder, peker på kameraene på pipa på tyskerbrakka på Møvig. Kameraene er en del av et meteorobservatorium. Foto: Tormod Flem Vegge

Peilet meteor på Møvig – fant deler av den i Sverige