– Klar helsegevinst ved tidlig ultralyd

Arbeiderpartiet vil følge rådet om å tilby tidlig ultralyd til alle gravide. Standpunktet blir tatt godt imot av fostermedisinere.

OSLO / KRISTIANSAND: – Alle fostermedisinere med akademisk grad i Norge vil si at det er klare helsegevinster ved tidlig ultralyd, sier professor Sturla Eik-Nes til NTB.

Han leder Nasjonalt senter for fostermedisin ved NTNU i Trondheim og sier tidlig ultralyd blant annet gjør det mulig å oppdage tvillinger med felles morkake og gi dem nødvendig oppfølging gjennom svangerskapet.

– Vi regner også med å øke den totale oppdagelsen av alvorlige hjertefeil hos fostre, for dermed å kunne følge dem gjennom svangerskapet og sende utvalgte mødre til Rikshospitalet før forløsning, sier Eik-Nes, som også viser til at mødre som bærer foster med dødelige sykdommer, nå vil kunne avbryte svangerskapet seks uker før tilstanden ellers ville ha blitt oppdaget.

– Oppsiktsvekkende

Stortingsrepresentant for KrF i Vest-Agder og nestleder i partiet, Dagrun Eriksen, reagerer på forslaget.

– Det er oppsiktsvekkende at man nå vil tilby tidlig ultralyd selv om det ikke er dokumentert helsegevinst. Dette er bare egnet til å påvise Downs syndrom hos fosteret, sier Dagrun Eriksen i en pressemelding.

Eriksen mener at tidlig ultralyd vil gi et signal om at man vil oppdage fostere med Downs syndrom.

– Selv om mange gravide i dag velger tidlig ultralyd, vil et tilbud til alle sette en norm, og vi som samfunn gir et klart signal om at det er et mål å oppdage barn med Downs syndrom, sier Eriksen.

– Underlig

Han stusser over uttalelsene fra helsedirektør Bjørn Inge Larsen, som mandag slo fast at det ikke kan påvises noe direkte medisinsk utbytte ved tidlig ultralyd, verken helsemessig eller økonomisk, og heller ikke for barn eller mor.

– Det er underlig at han sier det han sier, påpeker professoren.

Han viser til brev som norske fostermedisinere i mars sendte til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse— og omsorgstjenesten. Det var dette rådet som mandag gikk inn for å tilby tidlig ultralyd til alle. Beslutningen ble fattet med elleve mot åtte stemmer, blant dem helsedirektørens.

– Dette er gledelig sett fra en fostermedisinsk synsvinkel, sier Eik-Nes.

Han peker på at 60 prosent av alle gravide gjennomfører tidlig ultralyd i dag, enten fordi det er medisinsk begrunnet eller fordi de velger å oppsøke private klinikker.

Grundig utredet

– Det er ikke problematisk eller dramatisk at rådet nesten er delt på midten. Dette er tredje gang spørsmålet ble behandlet i rådet og saken er nå grundig utredet. At rådet likevel ble delt, viser at dette er en vanskelig sak, sier helsedirektør Bjørn Inge Larsen til NTB.

Flertallet på elleve mot åtte viste til en undersøkelse som forteller at kvinner som gjennomfører tidlig ultralyd, er mer fornøyde enn andre gravide. Det tolkes som et uttrykk for økt trygghet, noe som må vurderes som en helsemessig gevinst.

– Dernest var likhetsprinsippet viktig for flertallet. Den halvparten av kvinnene som i dag får utført tidlig ultralyd, er i hovedsak bosatt i eller nær en by og de er villige til å betale for å få undersøkelsen gjennomført privat. Jeg har forståelse for det argumentet, sier Larsen til NTB.

Politisk flertall

Blant partiene på Stortinget utgjør Ap og Frp et flertall for tidlig ultralyd. Høyre og KrF er imot.

– Det er oppsiktsvekkende at man nå vil tilby tidlig ultralyd selv om det ikke er dokumentert helsegevinst. Dette er bare egnet til å påvise Downs syndrom hos fosteret, hevder KrFs nestleder Dagrun Eriksen.

I Sp og SV er meningene delte og regjeringspartiene sitter foreløpig på gjerdet.

– Vårt utgangspunkt har vært at det er feil ressursbruk, men vi vil ta en ny diskusjon i partiet etter dette, sier Senterpartiets parlamentariske leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

I SV har saken vært oppe til diskusjon i partiets organer flere ganger.

– Landsstyret i SV skal ta stilling til saken. Konklusjonen er ikke gitt, sier partiets helsepolitiske talsmann Geir-Ketil Hansen til NTB.

Frps helsepolitiske talskvinne Kari Kjønaas Kjos mener tidlig ultralyd gir kvinnene økt trygghet.

– Det er en helsegevinst. I dag gis den bare til den halvparten som har råd til å kjøpe denne tjenesten selv. Det er en todeling av helsevesenet som vi er mot, sier Kjos til NTB.