Natt til tirsdag stenges Vesterbrua mens tre kjørefelt males opp. Natt til tirsdag stenges Vesterbrua mens tre kjørefelt males opp. Foto: Statens vegvesen

I natt ble Vesterbrua tre-felts

I natt ble Vesterbrua tre felts vei. Men bare to felt blir kjørbare i en uke til.

KRISTIANSAND: Veibanene på brua ble merket opp for tre felt natt til onsdag.

Byggeleder Rolf Solvik-Nilssen i veivesenet opplyser i en pressemelding at alle tre feltene åpner tirsdag. Veivesenet bruker uka på å klargjøre skiltportal, variable skilter, snøskjerm og lignende.

Brua får da to felt inn til sentrum, ett felt mot Vågsbygd.

Veivesenet mener dette vil få trafikken til å flyte bedre inn til byen på morgenen, for dem som kommer vestfra.