Mattelærere mener matteprøven var for vanskelig

Oslo (NTB): Flere mattelærere ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) mener matteprøven til lærerutdanningen var for avansert. 75 prosent av elevene strøk.

Vibeke Bjarnøy, studieleder, grunnskole— og faglærerutdanningen, HiOA, sier til NRK at de vurderer at både vanskelighetsgraden og omfanget er mer komplisert enn det som vanligvis gis på videregående-eksamen.

Regjeringen har skjerpet karakterkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene. Fra i høst må en ha minimum karakteren fire i matte fra videregående skole for å starte på lærerstudiet. Søkere som ikke oppfylte kravet om en firer, men som hadde minimum karakteren tre, fikk tilbud om å ta gratis forkurs for å kvalifisere seg. Bare 118 lærerstudenter av 485 besto forkurset i matematikk, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Bjarnøy ønsker nå at Utdanningsdirektoratet skal sette ned en kommisjon for å se på om kravene var for strenge.

— Jeg håper at noen undersøker dette, slik at vi er helt sikre på at ingen er urettferdig behandlet, sier studieveilederen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier de fagmiljøene som er ansvarlige, må ha en diskusjon for å se om det er noe som skal justeres eller endres til neste år. (©NTB)