På Farmen er presten Thor en stillferdig kommentar til bombastisk, sjølrettferdig høylytthet. Det er kanskje derfor hans religiøse delingsglede ikke skaper avstand og konflikt, men heller undring og nysgjerrighet hos dem rundt ham, skriver innsenderen. På Farmen er presten Thor en stillferdig kommentar til bombastisk, sjølrettferdig høylytthet. Det er kanskje derfor hans religiøse delingsglede ikke skaper avstand og konflikt, men heller undring og nysgjerrighet hos dem rundt ham, skriver innsenderen. Foto: Espen Solli/TV2

Farmen som livsynsfellesskap