Senioringeniør Gulleik Vatnebryn ved siden av politibilen som ble avskiltet under storkontrollen i Grimstad onsdag. Bilen ble stoppet da veivesenet oppdaget at den skulle vært EU-godkjent for ett år siden. Senioringeniør Gulleik Vatnebryn ved siden av politibilen som ble avskiltet under storkontrollen i Grimstad onsdag. Bilen ble stoppet da veivesenet oppdaget at den skulle vært EU-godkjent for ett år siden. Foto: Reidar Kollstad

Politibil avskiltet under storkontroll