Statsminister Erna Solberg, Ap-leder Jonas Gahr Støre og Venstres Abid Q. Raja er blant dem som skal holde appell foran Stortinget mandag. Statsminister Erna Solberg, Ap-leder Jonas Gahr Støre og Venstres Abid Q. Raja er blant dem som skal holde appell foran Stortinget mandag. Foto: NTB Scanpix

Solberg: - Denne kampen kan vi bare vinne sammen

Flere toppolitikere og religiøse ledere deltar i dag i markeringen i Oslo mot IS og ekstremisme.

Flere tusen er forventet å delta i dagens markering i Oslo mot IS (Den islamske staten) og mot norske ekstremister som Ubaydullah Hussain i Profetens Ummah.

Erna Solberg og Jonas Gahr Støre er blant dem som skal holde appell når norske muslimer samler seg tii demonstrasjonen «Ikke i islams navn».

— Jeg mener det er et sterkt og viktig signal fra norske muslimer mot uakseptabel vold, intoleranse og et forsøk på å bruke religion for å legitimere dette. Jeg støtter norske muslimer og alle andre som tar dette oppgjøret. Denne kampen kan vi bare vinne sammen, sier Solberg til Aftenposten.

Støtten til demonstrasjonen kommer både fra toppolitisk hold og fra de største trossamfunnene i Norge. Andre appellanter under demonstrasjonen er blant andre fungerende biskop Anne-May Grasaas, Abid Q. Raja i Venstre, generalsekretær i Islamsk råd, Mehtab Afsar; forstander i Rabita-moskeen, Basim Ghozlan og Sylo Taraku, generalsekretær i Likestilling, Integrering, Mangfold (LIM).

Få de siste nyhetene via Fædrelandsvennens Facebook-side!

- Sterke verdier bindeross sammen

JonasGahr Støre sier han er blant dem som mener norske muslimer i utgangspunktetikke har et spesielt ansvar for å ta avstand når andre begår terror ireligionens navn.

Mennår de selv står frem og tar avstand fra slike ekstremistiske verdier ogbekjenner seg til demokratiets spilleregler, mener han det er hyggelig å kunnegå i toget og gi den støtten det medfører.

Undersin appell vil han fokusere på at det er mer som binder oss sammen, enn somskiller oss.

-I Norge i dag er vi et fellesskap som er mangfoldig, men det er sterke verdiersom binder oss sammen, og det er nettopp det vi samles for i dag, sier han til Aftenposten.

Hanmener demonstrasjonen er viktig nettopp fordi så mange mennesker er sjokkertover ekstremisme og vold.

— Og da er det å kunne ta avstand fra det på en fredeligmåte, som å gå sammen i Oslos gater, fint.

Les også:

Vil markere avstand

Islamsk råd er medarrangør av demonstrasjonen, som starter kl. 17. Organisasjonen er en paraplyorganisasjon som representerer over 70.000 muslimer i Norge. Demonstrasjonens går fra Grønlands torg til Stortinget hvor appellene skal holdes.

Det er først og fremst viktig å vise at norske muslimer ikke er enige i oppgulpet til Profetens Ummah.

Initiativtaker og talsmann, Yousuf Gilani (V), forteller at motivasjonen bak demonstrasjonen er å vise at norske muslimer tar sterk avstand fra Profetens Ummah og at deres tankegods ikke er representativt for norske muslimer flest.

— Det er først og fremst viktig å vise at norske muslimer ikke er enige i oppgulpet til Profetens Ummah, sier han.

Han mener at den ekstremistiske organisasjonen har fått lov til å være på arenaen for lenge uten at noen har tatt til motmæle.

— At vi nå går ut og markerer motstand mot dette er derfor viktig.

- Overveldende respons

Flere Aftenpostenhar snakket med i helgen sier de forventer at nærmere 2000 muslimer vil delta. Sentrale imamer i Oslo brukte fredagsbønner til å oppfordre medlemmene til å møte opp på markeringen.

Mandag morgen hadde 2.400 personer varslet at de vil delta på demonstrasjonen via Facebook. Arrangementet som begynte som et ønske fra norske muslimer om å markere avstand fra IS' ideologi og handlinger har nå vokst til å bli en markering hvor alle trosretninger er representert.

Gilani oppfordrer alle, uansett trostilhørighet, til å komme, og mener samtidig at responsen så langt har vært overveldende.

— Det viser at vi står sammen om våre felles verdier og at vi tar avstand fra ekstremisme uansett hvor det måtte komme fra. Det flotte med å bo i et demokrati er at man kan gå ut og ta avstand fra det man er uenig i, uten å frykte konsekvenser mot seg selv og sin familie, sier han.

Samarbeider med PST

Stabssjef Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt sier det er vanskelig å anslå hvor mange som faktisk vil stille til demonstrasjonen i ettermiddag.

- Vi registrerer at veldig mange aktører stiller seg bak dette på sosiale medier, men det er erfaringsmessig lite etterrettelig når det gjelder å forutse hvor mange som faktisk kommer, sier Fredriksen.

Ifølge Fredriksen har politiet så langt ingen indikasjoner på at det er planlagt motdemonstrasjoner.

— Det kan komme i løpet av dagen, men per nå har vi ingen informasjon om det. Vi er forberedt på det, men vi legger til grunn at dette i all vesentlighet er en sak som de fleste i samfunnet er enige om.

Dersom for eksempel Profetens Ummah velger å holde motdemonstrasjon mandag, vil politiet legge til rette for at de får ytre seg så lenge de holder seg innenfor norsk lov, opplyser Fredriksen. Han vil ikke gå detaljert inn på hvor store ressurser politiet bruker på dagens demonstrasjon, annet enn at det er en vurdering de gjør fortløpende ut fra hvem som skal delta.

— I tillegg er det mange sentrale politikere som deltar, og det vil være noe sikkerhet knyttet til dem. Dette er en stor demonstrasjon, og det er klart at vi skal legge til rette for en god og verdig ytring, samtidig som vi skal ivareta det trafikale.

Det vil også være en del synlig politi for å skape trygghet, forteller Fredriksen. Trusselvurderingen knyttet til arrangementet gjøres fortløpende.

— Det betyr at vi har vår egen etterretning i samarbeid med PST om hva de har av opplysninger. Dessuten følger vi med på sosiale medier, og samler opplysninger som kan ha betydning for sikkerheten rundt arrangementet.

— Sånn som det ser ut nå ligger alt til rette for en verdig markering, og det er bare å bruke anledningen, slik vi ser det, sier Fredriksen.

Vis fakta ↓
Dette er IS