Barnehagemelding møter motbør

Oslo (NTB): Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) får kritikk fra flere hold for barnehagemeldingen. Snikinnføring av mer læring og mindre lek, mener motstanderne.

Stortingsmeldingen «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen» er utgangspunktet for en ny rammeplan for barnehagene.

Kritikerne mener meldingen legger opp til å gjøre barnehagene mer lik skolene, skriver Dagbladet og sier at «et aldri så lite barnehageopprør er i ferd med å reise seg» mot Isaksen.

— Jeg har aldri før sett så stor uro i barnehagesektoren. Selv om regjeringen forsøker å skissere et løp der barna skal lære mer, frykter vi at de skal lære mindre. Regjeringen foreslår en språknorm for femåringer, progresjonskrav, utbyttebeskrivelser og mer voksenstyrt aktivitet. Dette er ikke grep som har støtte i forskning eller i barnehagemiljø, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Statsråden selv tror kritikken handler mye om frykt for at endringene skal føre til noe mer.

— De frykter at de moderate endringene som er beskrevet i meldingen bereder grunnen for en barnehage som skal være skole, med kartlegging av alle barn. Det er det ikke, sier Isaksen og understreker at barnehagene skal være noe helt annet enn skole. (©NTB)