Tillater felling av to bjørner i Hedmark

Trondheim (NTB): Direktoratet for naturforvaltning har gitt to fellingstillatelser for bjørn i Hedmark. Målet er å hindre skade på sau i den kommende beitesesongen.

Vedtaket om at to bjørner skal skytes er i tråd med rovviltforliket, opplyser direktoratet. Den ene bjørnen som kan skytes, ble onsdag observert sør i Stor-Elvdal kommune, og vedtaket om felling ble gjort samme dag. Fellingstillatelsen gjelder vest for Glomma og sør for Imsdalen i Stor-Elvdal og Åmot kommuner.

Torsdag ble en annen bjørn observert i Løten kommune. Også her ble vedtaket om felling gjort samme dag. Tillatelsen gjelder nord for riksvei 25 og vest for Glomma i Hamar, Løten og Elverum kommuner.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) påpeker at området hvor det nå er gitt tillatelse til å felle to bjørner er prioritert for beitedyr av den regionale rovviltnemnda. Det er mye sau som slippes på beite i dette området, og skadepotensialet er stort.

Statens Naturoppsyn har ansvaret for fellingsforsøkene, som må gjøres innen mandag. (©NTB)