Liv Signe Navarsete fikk for to år siden en grov melding fra partikolleger på hyttetur. Nå håper hun den ansvarlige står fram og beklager. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix Liv Signe Navarsete fikk for to år siden en grov melding fra partikolleger på hyttetur. Nå håper hun den ansvarlige står fram og beklager. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Sp-politiker krever at den som trakasserte Navarsete står fram

Ingen vedkjenner seg å ha sendt den sjikanøse sexmeldingen til Liv Signe Navarsete. Nå foreslås det å samle de ti mennene for å presse fram en tilståelse.

Ni av de ti som var til stede under den mye omtalte hytteturen vinteren 2016 har i ulike medier åpent avvist å ha sendt meldingen til den tidligere Sp-lederen. Den siste av de ti skal også ha avvist overfor de andre at han er den skyldige.

Siden åtte av de ti mennene har sentrale verv i Senterpartiet, forsøker generalsekretær Knut M. Olsen å komme til bunns i saken.

– Hvem som sendte meldingen, har vært og er vårt mål å finne ut av, samtidig som vi ivaretar alle de involverte på best mulig måte, framholder Olsen.

Vil informere

På spørsmål fra NTB tirsdag kveld sier Olsen at han av hensyn til arbeidet og de involverte ikke vil gå i detaljer om framdrift eller metode.

– Men vi tar dette svært alvorlig og jobber fortsatt med saken. Når saken er avsluttet, vil vi opplyse om det, sier han.

«Vi har lyst på fitta di», het det i meldingen som en lørdagsnatt i februar 2016 tikket inn på Navarsetes Messenger-konto. Meldingen ble sendt fra telefonen til tidligere statssekretær Morten Søberg, som selv er blant de ti som var med på gutteturen til Storlien.

Søberg har i likhet med de øvrige nektet for å sendt meldingen. Sp-nestleder Ola Borten Moe var også med på turen. Tirsdag gikk han til det skritt å navngi alle de ti mennene på Facebook, samtidig som han oppfordret den skyldige til å stå fram.

– Jeg er også skuffet og forbannet over at den ansvarlige ikke har stått fram. I tillegg til en overmoden unnskyldning til Navarsete er dette et tillitsbrudd i en kameratgjeng jeg ikke vet hvordan skal håndteres, skrev han.

Oppfordrer til samling

Samme oppfordring kommer fra Sps fylkesvaraordfører Thomas Iver Hallem i Trøndelag.

– Jeg sendte ikke meldingen og vet heller ikke hvem som gjorde det, men ber vedkommende om å rydde opp i dette snarest, skriver han i en tekstmelding til NTB.

Han slår fast at Navarsete er trakassert på det groveste gjennom meldingen og tar sterkt avstand fra den.

– Vedkommende setter alle som var med på turen i en håpløs situasjon. Alle blir mistenkeliggjort for å stå bak eller dekke over den uakseptable handlingen, sier han.

For å finne ut av hvem som står bak meldingen, oppfordrer fylkesleder Gunn Iversen Stokke i Trøndelag Sp, der de åtte partitoppene alle hører hjemme, å ty til en metode som er godt kjent fra britiske kriminalromaner:

– Jeg snakket med nesten alle som var med på turen og oppfordret dem til å samles for å presse fram en tilståelse fra den som har gjort det. Jeg ringte dem både før og etter fylkesstyremøtet med oppfordringen, sier hun til Aftenposten.

Kan bli utestengt

NTB har gått gjennom Sps vedtekter og etiske regelverk, som ble revidert så sent som 10. april i år.

«Senterpartiet aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig atferd overfor personer du forholder deg til,» heter det i de etiske retningslinjene.

Videre slås det fast at partiet har «nulltoleranse for atferd som oppleves seksualisert krenkende». Alle konkrete meldinger om seksuelle krenkelser skal tas alvorlig og føre til konkret handling.

– En slik melding som den Liv Signe fikk, er totalt uakseptabel. Det er ingen som skal ha en slik opplevelse, sier generalsekretær Knut M. Olsen.

Ber den ansvarlige stå fram

Navarsete har til Nationen , som først omtalte saken, forklart at hun er skuffet over at partiet ikke håndterte saken grundigere i første omgang. I flere intervjuer tirsdag, blant annet til VG, oppfordret hun den ansvarlige til å tre fram.

– De ti mennene på hytteturen bør nå vise seg som ekte mannfolk. Ekte mannfolk snakker sant. Og ekte mannfolk tar ansvar for det de har gjort og rydder opp etter seg, sier Navarsete til avisen.

Hun mener det vil være naturlig at sentralstyret bringes inn i saken og gis en orientering.

– Jeg tror ikke vi kommer utenom det nå, for nå er saken blitt såpass stor, sier Navarsete til avisen.