Frp: – Arbeidsmiljøloven har overlevd seg selv

Gardermoen (NTB): Fremskrittspartiet vil ha en ny og mer fleksibel arbeidsmiljølov, man avviser at partiet vil svinge noen pisk over arbeidstakerne.

Partiet innrømmer imidlertid at forslagene som ble lagt fram på helgens landsmøte vil svekke fagforbundenes makt til å bestemme turnuser og arbeidstid, blant annet ved at nye turnuser skal kunne fremforhandles lokalt uten mulighet for fagforbundene til å legge ned veto.Resolusjonen ble vedtatt av landsmøtet søndag.

Etter en intern debatt kom redaksjonskomiteen med et forslag der noen av de mest omstridte punktene i det opprinnelige forslaget var fjernet. Dette gjaldt blant annet forslag om at overtid kan pålegges når det er behov for det, at det ikke skal være bestemmelser for overtidsarbeid, at det ikke skal være noen bestemmelse om endring av arbeidsplan og at det ikke skal være noen fastsettelse av hvor lang en pause skal være.

Første nestleder Per Sandberg understreker at Frp ikke vil frata arbeidstakerne noen rettigheter, men at partiet tvert imot vil gjøre det lettere å bestemme sin egen arbeidsdag.

– Det har aldri vært vår intensjon å pålegge arbeidstakere noen som helst økt byrde. Vårt hovedønske er fleksibilitet og valgfrihet. Arbeidstakere og arbeidsgivere kan etter vårt forslag tilpasse arbeidstiden til beste for begge parter, sier han. (©NTB)