Forskjellen mellom dem og oss er at vi har valgmuligheter og ressurser mens romfolk hverken har ressurser og eller valgmuligheter, skriver forfatteren. Forskjellen mellom dem og oss er at vi har valgmuligheter og ressurser mens romfolk hverken har ressurser og eller valgmuligheter, skriver forfatteren. Foto: Kjartan Bjelland

Romfolk – så er det påan igjen