SV med omfattende skoleforslag

Oslo (NTB): Sosialistisk Venstreparti foreslår et omfattende løft for å få til en bedre skole. Da partileder Kristin Halvorsen åpnet partiets valgkamp tirsdag, foreslo hun skoletiltak for 1,6 milliarder kroner.

SV vil innføre en lovbestemt minstenorm for antall lærere i forhold til elever på hver skole. Fra første til fjerde klasse skal den være minst én lærer per 15 elever. Fra femte til tiende klasse skal det være minst én lærer per 20 elever.Hensikten med lærerløftet er å sikre økte ressurser til skolen og sørge for større likhet i utdanningstilbudet på tvers av skoler og kommunegrenser.

Løftet vil kreve en økning på omtrent 3.000 lærerårsverk sammenlignet med dagens nivå. Prislappen er på rundt 1,6 milliarder kroner.

Forslaget kommer i tillegg til partiets forslag om SFO-reform med en prislapp på 1,7 milliarder kroner.

Halvorsen mener det er fullt mulig å realisere disse forslagene, men hun understreker at de ikke er klarert med de to andre regjeringspartiene. (©NTB)