ENGASJERT: Biskop Stein Reinertsen åpnet tirsdag klimafagdagen på Ansgar Teologiske Høgskole på Hånes i Kristiansand. ENGASJERT: Biskop Stein Reinertsen åpnet tirsdag klimafagdagen på Ansgar Teologiske Høgskole på Hånes i Kristiansand. Foto: Torstein Øen

Biskopen maner til klimakamp

Biskop Stein Reinertsen stiller seg bak et opprop om å redusere tempoet i oljeutvinningen.

KRISTIANSAND: – Miljø— og klimaspørsmål er en av vår tids største utfordringer, og det er flere grunner til at kirken skal engasjere seg i disse spørsmålene.

Det sier Stein Reinertsen som tirsdag valgte å åpne en klimafagdag på Ansgar Teologiske Høgskole som en av sine første gjøremål som biskop i Agder og Telemark.

GRØNN BISKOP: Biskop Stein Reinertsen mener kirken må engasjere seg i miljøspørsmål. Foto: Torstein Øen

– Gud og skaperverket hører sammen. Som kristne er vi forpliktet til å ta vare på skaperverket. Kirken har et ansvar for de svakeste, og det er disse som vil bli hardest rammet av klimaendringer. Det forplikter også å bo i verdens rikeste land.

Klimavalg 2013

Den norske kirke er en av over 50 organisasjoner i "Klimavalg 2013". Alliansen mobiliserer fram til høstens stortingsvalg for å få velgere og politikere til å ta grep for å unngå farlige klimaendringer. Klimavalg 2013 krever blant annet kutt i norske utslipp i henhold til FNs anbefalinger og redusert tempo i oljeutvinningen.

– Kirken og dens medlemmer har ikke alltid vært like flinke til å ta vare på skaperverket, men det har vært en økende bevissthet rundt dette i den senere tid. Konkrete eksempler på dette er etableringen av såkalte grønne menigheter, som vi også har flere av i Agder og Telemark bispedømme, sier Stein Reinertsen.

Grønne menigheter kan for eksempel oppfordre til å reise kollektivt eller sykle til og fra gudstjenester, være bevisste på kildesortering eller samle inn penger til miljøorganisasjoner.

GLOBAL OPPVARMING: Leder av Klimavalg 2013, Svein Tveitdal, sier det ikke kan vente med å redusere utslippene av drivhusgasser. Foto: Torstein Øen

– Viktig at kirken er medLeder av Klimavalg 2013 og tidligere leder av UNEP/Grid -Arendal (informasjonssenter om internasjonale miljøproblemer), Svein Tveitdal, tror kristne organisasjoner har store muligheter til å utgjøre en forskjell i klimakampen.

– Tiltak for å bremse den globale oppvarmingen må iverksettes nå, og kan ikke utsettes. Vi må være villige til å skattelegge bruk av fossile energikilder som kull og olje, og heller subsidiere fornybar energi, sier Svein Tveitdal.

Han kunne fortelle deltakerne på klimafagdagen på Ansgar Teologske Høgskole at den globale oppvarmingen bidro til ekstremtørken i Somalia i 2011, da mellom 50.000 og 100.000 mennesker mistet livet. En ytterligere oppvarming av kloden som det ser ut til å bli vanskelig å unngå, vil kunne føre til sultkatastrofer. Stigende havnivå vil sette store lavtliggende landområder under vann, og millioner av mennesker vil bli drevet på flukt og bli klimaflyktninger.

Vis fakta ↓
Fakta