Han er styremedlem i Syklistenes Landforening og Venstre-politiker, Stein Inge Dahn. Overraskende for mange at han mener at det er unødvendig å bruke hjelm når man sykler rundt i byen. Han er styremedlem i Syklistenes Landforening og Venstre-politiker, Stein Inge Dahn. Overraskende for mange at han mener at det er unødvendig å bruke hjelm når man sykler rundt i byen. Foto: Jarle R. Martinsen

- Hjelm gir falsk trygghet

Det er mye viktigere hvordan du sykler enn at du bruker hjelm.

Det hevder styremedlem i Syklistenes Landforening i Mandal, Stein Inge Dahn.

Følg FVN Mandal på Facebook!

— Den voldsomme promoteringen av hjelmbruk stopper folk fra å sykle fordi man får inntrykk av at sykling er skadelig, sier Dahn.

Han mener hjelm skaper en falsk trygghet.

Dahn, som også Venstre-politiker i trafikksikkerhetsutvalget i Vest-Agder, mener at det er langt viktigere hva slags sykkel du har og hvordan du sykler enn at du har hjelm på hodet.

— Når du kjøper sykkel, bør du tenker mer nøye over hvilke behov du har. Det er lite hensiktsmessig med offroad-sykkel eller racesykkel når du kun skal sykle i byen til butikk eller jobb. Da bør du ha en sykkel med høyest mulig styre samtidig som du sitter i en oppreist sittestilling, sier han.

Bør sitte høyt

Dahn mener fordelene er flere med en slik type sykkeladferd.

— Med et høyt styre slik at du sitter med rett rygg, vil du falle til siden om du velter. Da har du langt større sjanse for å ta deg for og hindre skade - særlig på hodet, sier han.

Han mener at det motsatt skjer om du sitter på linje med eller høyere enn styret.

Hjelmen kan nok beskytte hodet mot skrammer, men er ikke designet for å redde eller forhindre hjerneskade

— Da stuper du forover om uhellet er ute og har langt mindre muligheter til å ta deg for og hindre skade, sier Dahn.

Selv sykler han på en tung, dansk herresykkel, med høyt styre og kurv foran. Her sitter han rett i ryggen.

— På den måten får jeg et bedre overblikk over trafikken enn om jeg hadde sittet foroverbøyd. Dessuten er jeg mer synlig for bilistene, sier han.

Kun skrammer

Hjelm bruker han altså ikke der han tråkker rundt i Mandal by.

— Nei, jeg mener den ikke vil gjøre stort fra eller til. Den kan nok beskytte hodet mot skrammer, men er ikke designet for å redde eller forhindre hjerneskade, sier han.

— Det er sikkert noen som blir provosert over at en i Syklistenes Landforening har et slikt standpunkt?

— Ja, jeg er klar over at vi er opplært til å tro at hjelm nærmest redder oss fra en hver sykkelulykke. Men mange forskningsrapporter viser at dette faktisk ikke er tilfelle. I møte mellom en syklist og bil eller lastebil har en hjelm meget begrenset effekt, sier han.

Vil ha hjelmbruk

Fra Syklistenes Landsforening sentralt får Dahn en viss støtte.

— Han har noe rett i at hjelm er med på å gi noen falsk trygghet. Undersøkelser viser at noen sykler mer risikofylt fordi de har hjelm og føler seg nok beskyttet, sier informasjonssjef Hulda Tronstad.

Samtidig sier hun at de absolutt anbefaler hjem. - Den beskytter beviselig i visse situasjoner, sier hun.

Skremmer folk

Dahn mener hjelmkampanjene skremmer folk fra å sykle.

— I land som har innført påbud om hjelm, som Australia, har resultatet blitt at bruk av sykkel har gått markert ned. Det er betenkelig, ikke minst ut fra en helse- og miljøperspektiv, sier han.

Her får han støtte fra Tronstad.

— Vi støtter ikke et påbud. Vi sier at det er farligere å la være å sykle enn å ikke sykle. Og innføring av hjelmpåbud vil gi færre syklister. Det ønsker vi ikke, sier hun.

- Veldig underlig utspill

Fylkessekretær Pål Ove Sodefjed i Trygg Trafikk i Aust-Agder synes utspillet fra Dahn er veldig underlig.

- Som representant for Syklistenes Landforening burde han vite bedre, sier Sodefjed.

Han sier at tall fra Trafikkøkonomisk institutt sier at 33 prosent av alle sykkelulykker resulterer i hodeskader. 44 prosent av disse skadene ville vært redusert med bruk av hjelm.

Det handler om å forebygge skader, da er hjelm beviselig viktig

Han sier at Dahn har helt rett i at det å sitte rakrygget gir bedre oversikt. - Men det betyr jo ikke at hjelm er nytteløst når uhellet først er ute, sier han.

Han reagerer også på Dahns påstand om at krav om hjelm skremmer folk fra å sykle.

- Å sykle er risikofylt. Det handler om å forebygge skader, da er hjelm beviselig viktig, slik også bilbelte og redningsvest er, sier han.

Vis fakta ↓
Veivesenets åtte råd til syklister og bilister