Vi er mange som ønsker oss en jul med varme, lys og fellesskap. Det gjør muslimer, humanetikere, buddhister, agnostikere, ateister og kristne. Mange setter pris på tradisjoner. Hadde det ikke vært fint å dele noen av disse? Kan ikke kirken invitere til julesangkveld før jul, en åpen og lavterskel invitasjon til å dele vakre salmer og fortellinger, foreslår forfatteren. Vi er mange som ønsker oss en jul med varme, lys og fellesskap. Det gjør muslimer, humanetikere, buddhister, agnostikere, ateister og kristne. Mange setter pris på tradisjoner. Hadde det ikke vært fint å dele noen av disse? Kan ikke kirken invitere til julesangkveld før jul, en åpen og lavterskel invitasjon til å dele vakre salmer og fortellinger, foreslår forfatteren. Foto: Kristin Ellefsen

En varm og inkluderende juletid for alle