Slik borgerskapet tjente som modell for folk flest og bestrebet seg på å distingvere seg fra «de andre», kan de mest ivrige smittevernerne heve lista for folk flest under pandemien, skriver kronikkforfatterne. Slik borgerskapet tjente som modell for folk flest og bestrebet seg på å distingvere seg fra «de andre», kan de mest ivrige smittevernerne heve lista for folk flest under pandemien, skriver kronikkforfatterne. Foto: Marit Hommedal /ntb

(Smitte)skammens funksjoner