Vinlegging krevde tett oppfølging og solide kunnskaper. Her ser vi fra venstre kjellermester Olaf Bakker, kjemiingeniør K. G. Puntervold og juniorsjef Sjur Fuhr som tester kvaliteten tidlig på 1930-tallet. Vinlegging krevde tett oppfølging og solide kunnskaper. Her ser vi fra venstre kjellermester Olaf Bakker, kjemiingeniør K. G. Puntervold og juniorsjef Sjur Fuhr som tester kvaliteten tidlig på 1930-tallet. Foto: Grimstad gartneris arkiv

Slik ble Mons Fuhr Norges vinkonge