PST: Ekstreme islamister truer Norge

En konkret og tidsavgrenset terrortrussel foreligger mot Norge – men det er uvisst mot hvem eller hva som er målet. Justisdepartementet, politiet og PST ber folk være på vakt.

Men hvordan folk konkret skal forholde seg til trusselen og hva de skal være på vakt mot, er foreløpig svært uklart.

– Med den vage informasjonen vi har i dag, har jeg har ingen holdepunkter for å si hvordan folk skal oppføre seg, sier fungerende politidirektør Vidar Refvik til NTB.

Han oppfordrer likevel alle som ser noe de synes er mistenkelig, til å ta kontakt med nærmeste politikammer.

Alvorspreget

Justis— og beredskapsdepartementet, politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) valgte torsdag å gå ut med full informasjon om trusselen. På en alvorspreget pressekonferanse i regjeringskvartalet redegjorde de for det lille de foreløpig kan gå ut med av informasjon: En eller annen gang de nærmeste dagene vil en gruppe, trolig ekstreme islamister med krigserfaring fra Syria, rette et angrep mot et ukjent mål på et ukjent sted i Norge.

Statsminister Erna Solberg og regjeringens sikkerhetsutvalg ble informert om trusselen onsdag kveld og holdes løpende orientert. På Stortinget ble det torsdag iverksatt ekstra sikkerhetstiltak.

– Troverdig

– Informasjonen vi har, er uspesifikk, men troverdig, fastslår PST-sjef Benedicte Bjørnland. Hun ber om forståelse for at kildevernet gjør at PST ikke kan gå ut med hvem som har gitt opplysningene eller hvorfor de tror på dem.

– Trusselen er bekymringsfull, fastslår hun overfor NTB. PST arbeider nå på spreng for å avklare trusselbildet og skaffe seg mer informasjon.

– Det er svært sjelden PST går ut med slike konkrete advarsler om en mulig terroraksjon. Det tyder på at de tar trusselen svært alvorlig, sier forsker Cato Hemmingby ved Politihøyskolen.

Dilemma

Samtidig erkjenner Bjørnland at det er et dilemma om slik informasjon skal offentliggjøres.

– Når vi går ut på denne måten, noe vi gjør ytterst sjelden, risikerer vi at det skapes unødvendig frykt. Vi risikerer dermed også å løpe terroristenes ærend. Men etter 22. juli har vi blitt utfordret på at vi må være mer åpne, sier Bjørnland og peker på at det å gå ut til befolkningen også har til hensikt å avskrekke og forebygge.

PST-sjefen kan verken bekrefte eller avkrefte at personene bak terrortrusselen allerede er i Norge.

Høyere beredskap

Samtlige politidistrikter har allerede styrket beredskapen. Blant tiltakene er synlig politi og økt kontroll på flyplasser og grenseoverganger. Væpnet politi var torsdag på plass på Oslo lufthavn på Gardermoen og på flere grensestasjoner.

– Vi har kalt folk hjem fra ferie, og alle politidistrikter er satt i beredskap, sier fungerende politidirektør Vidar Refvik.

Foreløpig går flytrafikken som normalt, melder Avinor.

Ifølge PST har gruppa som antas å stå bak trusselen, tilknytning til islamistiske miljøer i Syria. I en rapport tidligere i år slo PST fast at trusselbildet mot Norge og norske interesser har vokst, særlig på grunn av den økte strømmen av nordmenn som drar til Syria for å krige.

Bli vanligere

Justis— og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) tror Norge må belage seg på å møte flere terrortrusler i fremtiden.

– Det er sannsynlig at vi vil oppleve denne typen hendelser og situasjoner fremover, basert på det trusselbildet som nå foreligger, sier Anundsen til NTB.

Men fortsatt er slike situasjoner uvanlige, understreker justisministeren.

– I norsk sammenheng er det veldig sjelden at vi gjennomfører denne typen tiltak og informerer befolkningen på den måten vi gjør nå. Men det er viktig å være så åpen som man kan om slike situasjoner, sier Anundsen.

Norway Cup

Fredag starter det store idrettsarrangementet Norway Cup. Ifølge generalsekretær Frode Kyvåg vil fotballturneringen gå som normalt.

– Vi gjør ikke noe ekstraordinært med tanke på dette. Vi har et utmerket samarbeid med politiet og forholder oss til dem, sier Kyvåg.

Justisminister Anders Anundsen, PST-sjef Benedicte Bjørnland og fungerende politidirektør Vidar Refvik holder pressekonferanse om politiet som iverksetter tiltak for en mulig terrortrussel. Foto: NTB Scanpix