Bildet viser evakueringen av Mike Pence og hans familie. Kartskissen til venstre viser hvor nær opprørerne (rød prikk) på dette tidspunktet var visepresidenten (oransje prikk). Bildet viser evakueringen av Mike Pence og hans familie. Kartskissen til venstre viser hvor nær opprørerne (rød prikk) på dette tidspunktet var visepresidenten (oransje prikk). Foto: NTB

Sterke vitnesbyrd mot Trump