Drapssiktet norsk-afghaner (50) sluppet fri

En norsk-afghansk mann som var siktet for drap under borgerkrigen i Afghanistan er sluppet fri etter tolv uker i varetekt. Mannen vil kreve erstatning.

Retten har tidligere påpekt at det er svake bevis for siktelsen, men de skal likevel ha vært tilstrekkelig til en fengsling, skriverNettavisen.

– Nå er han løslatt fordi etterforskningen har vist at det ikke er grunnlag for siktelsen. Det er han fornøyd med, sier forsvarer Olav Sylte, som bekrefter at det vil komme et erstatningskrav i kjølvannet av fengslingen.

– Vi vil kreve en erstatning. Størrelsen har vi ikke beregnet.

Nettavisen har ikke lyktes med å få en kommentar fra politiadvokat Per Zimmer i Kripos.50-åringen var leder for en etterretningsavdeling i partiet Hezb-e-Wahdat på nittitallet. Partiet har vært en viktig politisk og militær aktør siden stiftelsen i 1989, og ifølge fengslingskjennelsen begikk flere personer med tilknytning til partiet grove forbrytelser under den afghanske borgerkrigen på nittitallet.

Siktelsen mot ham lød på drap, selv om Kripos mener det var snakk om krigsforbrytelser.

– Etter norsk rett har vi kun den type bestemmelser for handlinger begått etter mars 2008. Derfor lyder siktelsen på regulære drap, sa Zimmer tilFædrelandsvenneni forbindelse med det første fengslingsmøtet i mars.