En ny undersøkelse viser at nordmenn ikke er fremmed for å benytte seg av ulovlig, svart arbeid. En ny undersøkelse viser at nordmenn ikke er fremmed for å benytte seg av ulovlig, svart arbeid. Foto: Keilen, Berit

Innrømmer bruk av svart arbeid

Nesten 12 prosent av oss innrømmer å ha benyttet oss av svart arbeid, og østlendingene er verst. Fra nyttår trapper myndighetene opp kampen, og da kan du virkelig få svi for den billige arbeidskraften.

Les også:

  • Nå skal det svi å jobbe svart
  • — Bruk av svart arbeid øker kriminaliteten
  • Dette kan gi fengsel

313 000 av oss har kjøpt svart arbeid.

En rykende fersk undersøkelse viser nemlig at 11,8 prosent, eller 313 000 nordmenn, innrømmer kjøp av svart arbeid.

Den dårligste skattemoralen finner vi på Østlandet og i Trøndelag. Den beste står befolkningen i Nord-Norge for.

Østlendinger og trøndere verst

I en ny landsomfattende undersøkelse utført av analyseselskapet InFact for Gule sider, oppgir 12 prosent av nordmenn over 18 år at de har kjøpt håndverkertjenester svart de siste 5 årene.

Undersøkelsen er signifikant og landsrepresentativ, og utført blant 1025 nordmenn fra 18 år og oppover.

Den desidert dårligste skattemoralen finner vi på Østlandet og i Trøndelagsfylkene, og Oslo hører også til verstingområdene.

Østlandet unntatt Oslo troner på toppen av listen. I Oslo har 13 prosent kjøpt svart arbeid, mens det er 15,5 prosent på Østlandet som svarer at de har kjøpt svart arbeid de siste fem årene.

Midt-Norge følger hakk i hæl med 14,9 prosent, mens det i hovedstaden er 13 prosent som tilstår å ha kjøpt svart arbeid.

Nordlendinger ærligst

I den motsatte enden av skalaen, altså de som i minst grad har kjøpt svart arbeid, finner vi befolkningen i Nord- Norge.

I de tre nordligste fylkene er folk mest ærlig ifølge undersøkelsen, fordi i Nord-Norge oppgir nemlig kun 8 prosent at de har kjøpt svart arbeid de siste fem årene.

På Vestlandet er det 8,2 prosent som har benyttet seg av svart arbeid, og i Sør-Norge oppgir 10, 8 prosent at de har gjort det samme.

Unge voksne benytter seg mest

Det er særlig aldersgruppen 25-39 år som benytter seg av svart arbeidskraft, da hele 14,3 prosent av disse oppgir at de har falt for fristelsen.

Den minste andelen er aldersgruppen 18-24 år, der 9,2 prosent oppgir at de har benyttet seg av svart arbeid.

Flere av de over 60 år, 11,6 prosent, har benyttet svart arbeidskraft, enn hva de mellom 40 og 59, 10,9 prosent, har gjort.

Du kan få svi etter nyttår

Fra 1. januar trapper myndighetene opp kampen mot svart arbeid.

Da blir det slik at dersom man kjøper tjenester fra en næringsdrivende for over 10 000 kroner i løpet av et år, og vedkommende ikke betaler skatter og avgifter av det, så blir man gjort til medansvarlig. Du vil derfor som privatperson kunne bli holdt juridisk medansvarlig dersom ikke håndverkeren eller renholderen din betaler skatt.

Ditt sikre kort som forbruker er derfor å betale for tjenesten via nettbank.

I tillegg til dette kommer det som vil svi for dem som jobber svart. De som jobber svart vil få seg en overraskelse, fordi pensjonsinnskuddet blir 18,1 prosent lavere for hver krone som ikke oppgis.

Ikke klar over konsekvensene

Gry Nilsen, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen, forteller at mange kjøper svart arbeid.

— Ifølge undersøkelser vi har gjort, har omtrent 40 prosent av den norske befolkningen kjøpt svart arbeid. Det kan være alt fra en håndverker på hytta som har gjort en jobb til noen hundrelapper, til langt mer alvorlige ting. Det er et tankekors at så mange nordmenn har betalt for svart arbeid, og dette er nok en viktig grunn til at myndighetene vil svart arbeid til livs, sier hun til Aftenposten.no.

, etter at han falt for fristelsen til å benytte seg av svart arbeid i ferdigstillingen av sin egen hytte. Og skatteetaten følger opp flere lignende saker.

- Tidligere har ikke du som kjøper av svart arbeid blitt stilt til ansvar. Dette er i ferd med å endre seg, og du kan nå straffes med både bøter og fengsel hvis du kjøper svart. Jeg tror mange ikke er klar over at det er strammet inn på dette. Etter hvert vil dette også kunne gi seg utslag i folks holdninger og vilje til å kjøpe svart arbeid, sier Nilsen.

Samfunnsproblem

Nilsen forteller at det er viktig å skille mellom det omfattende og organiserte svarte arbeidet, og det svarte arbeidet som grenser opp til vennetjenester, men at begge deler er et samfunnsproblem.

- Det har vist seg at skatteunndragelser ofte har sammenheng med annen kriminalitet, i hvert fall når vi ser svart arbeid satt i system. Dersom bedrifter unnlater å betale skatt, får de en økonomisk fordel som de lovlydige bedriftene ikke har. Av hensyn til de lovlydige, er det derfor viktig at man slår ned på svart arbeid, sier hun.

Hun påpeker også at de som utfører svart arbeid, faller utenfor sikkerhetsnettet i trygdesystemet dersom de for eksempel skulle bli syke eller skade seg mens de arbeider.

En viktig ting du som forbruker kan gjøre, er å sørge for at betaling til håndverkere osv. betales via bank.

Trolig er det også store mørketall. I en undersøkelse utført av Skattedirektoratet i 2006, oppga 13 prosent at de hadde kjøpt svart arbeid, mens 45 prosent svarte at de kjente noen som hadde gjort det.