IMG_sykling_1_1_HE5EC5V.jpg IMG_sykling_1_1_HE5EC5V.jpg Foto: Kleiven, Paul

Hjelm gir ekte trygghet

«Hjelm gir falsk trygghet», mener Stein Inge Dahn i Syklistenes Landsforening i Fedrelandsvennen 1. juli.

Stadige oppfordringer om å bruke hjelm skremmer folk vekk fra sykkelsetet, mener Dahn. Are Wormnes, journalist i bladet Samferdsel, deler Dahns bekymring. For hva er vel viktigst? At alle som sykler bruker hjelm, eller at flest mulig sykler, spør Wormnes retorisk.

Ja takk begge deler, sier vi i Statens vegvesen. Vi vil at stadig flere skal sykle, og vi vil ha alle trygt fram. Vi tror det er mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Vi vet at den tryggeste sykkelturen skjer med hjelm på hodet. Sykkelhjelm er en godt dokumentert og billig livsforsikring, som øker sjansen for at du kommer hel og helt fram.Det er ingen grunn til å tro at kunnskap og informasjon om hjelmbruk, skremmer folk vekk fra sykkelsetet. Tvert om er det stadig flere som velger sykkel til både sport og transport. Vi sykler både oftere og lengre enn før. I nasjonal transportplan 2014-2023 har norske myndigheter satt som mål at all vekst i persontransport skal tas av kollektiv, gåing og sykling. Det er bra for miljøet, og bra for folkehelsa.

Så hvorfor sette økt sykkelbruk opp mot økt hjelmbruk? Det er en konstruert debatt. Det er ingen tvil om at sykkelhjelm gir ekte trygghet, men det kommer ikke til å bli noe hjelmpåbud i Norge med det første. Vi jobber rett og slett ikke for det. Vi jobber for å få flere til å sykle, og for at flest mulig skal bruke hjelm frivillig. Og det er det mange som allerede gjør.

God og trygg sykkeltur!