Vil forebygge - mangler penger

KRISTIANSAND Sørlandet sykehus vil sette i gang en rekke prosjekt for å forebygge utvikling av sykdom hos sørlendinger. Men sykehuset må kutte 100 millioner kroner i år og har ikke penger selv. Derfor søker sykehuset fylkeskommunene i Aust— og Vest-Agder om til sammen to millioner kroner i to år til prosjektet.Pengene skal særlig gå til å videreutvikle tilbudet til sørlendinger som sliter med overvekt og røyking. Overvektige barn trenger også ent målrettet tilbud. Sykehuset vil også lage et opplegg for å unngå at eldre og kronisk syke som er innlagt skal være underernært. Dette er et utbredt problem i dag.Videre vil sykehuset ha en poliklinikk for kolestrolproblematikk og en annen for behandling av kroniske sår. De vil ha allergipoliklinikk og styrket oppfølging av yngre personer med selvmordsproblematikk. Førerkortvurdering av folk med demens, hjerneslag, søvnforstyrrelser og liknende står også på ønskelisten.For to millioner kroner planlegger sykehuset å opprette fire stillinger øremerket arbeidet med å hemme uheldig sykdomsutvikling. Valerie kubens