Over 200 au pairer utvist fra Norge siden 2016

Ifølge tall fra UDI har 207 au pairer blitt utvist fra Norge på grunn av brudd på utlendingloven de siste tre årene, skriver Aftenposten.

Totalt har 229 personer som tidligere har hatt au pair-tillatelse blitt utvist i perioden 2016 til 2019.

207 av disse ble utvist for brudd på utlendingsloven, for eksempel gjennom å ha arbeidet ulovlig, oppgitt uriktige opplysninger eller ved ikke å forlate landet til tross for vedtak om dette.

Den filippinske au pairen til justisminister Jøran Kallmyr (Frp) fikk varsel om utvisning av Utlendingsdirektoratet i mai. Årsaken til avslaget på søknaden om fornyet oppholdstillatelse, blir knyttet til de to månedene før hun fikk levert alle papirer til politiet.

UDI mener at justisministeren og hans familie siden i fjor høst har hatt en au pair uten lovlig opphold.

Avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i UDI sier til Aftenposten at det på generelt grunnlag er vanlig prosedyre å anmelde vertsfamilier, som har benyttet seg av en au pair uten oppholdstillatelse.

Kvinnen sier selv at hun ikke arbeidet hos familien i perioden 22. august til 12. oktober, før hun hadde møtt opp for å levere dokumentasjon og søke om ny au pair-tillatelse hos politiet.

Kallmyr har også avvist at hun arbeidet hos dem i denne perioden, og sier at hun kun oppholdt seg hos dem som gjest.