Distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) på besøk i Møre og Romsdal i forbindelse med protester mot økte ferjepriser. Gratis ferjer med god kapasitet er et av tiltakene demografiutvalget foreslår for å bidra til økt tilflytning til distriktene. Distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) på besøk i Møre og Romsdal i forbindelse med protester mot økte ferjepriser. Gratis ferjer med god kapasitet er et av tiltakene demografiutvalget foreslår for å bidra til økt tilflytning til distriktene. Foto: NTB

Eldrebølgen truer Distrikts-Norge