Rahmatollah Khoshheykal og Nosaibeh Rafei har møtt hverandre to ganger etter at de gjenopptok kontakten. Men det meste av kontakten har skjedd via Skype og face-time. Rahmatollah Khoshheykal og Nosaibeh Rafei har møtt hverandre to ganger etter at de gjenopptok kontakten. Men det meste av kontakten har skjedd via Skype og face-time. Foto: Kjetil Reite

– Hvordan kan de vite at dette ikke er den store kjærligheten?