1. juni åpnet en rekke nye bomstasjoner i Oslo. Pengene som kreves inn, går i all hovedsak til å finansiere et bedre kollektivtilbud, nye sykkelveier og gjøre byen grønnere. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix 1. juni åpnet en rekke nye bomstasjoner i Oslo. Pengene som kreves inn, går i all hovedsak til å finansiere et bedre kollektivtilbud, nye sykkelveier og gjøre byen grønnere. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Venstre-nettverk: Uaktuelt å gå bort fra bymiljøavtaler

I jakten på bompengekutt vil Fremskrittspartiet stoppe fem byvekstpakker, men regjeringspartner Venstres storbynettverk «står urokkelig bak» avtalene.

– Byene må gå foran i klima- og miljøpolitikken, samtidig som vi skaper bedre byer å bo og leve i for alle. Det er uaktuelt for Venstre å gå bort fra bymiljøavtaler som gir et bedre kollektivtilbud, bedre luft, lavere utslipp og et bedre byliv for alle, heter det i uttalelsen.

Frps landsstyre krevde onsdag at fem bymiljøpakker som er under planlegging, stanses for å få ned bompengeutgiftene.

– Vi ønsker å stoppe nye bypakker, og det omfatter de pakkene det så langt ikke er inngått byvekstavtaler om, sa Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til Bergens Tidende torsdag.

«Bompenger helt nødvendig»

Men Venstres storbynettverk viser til «svært ambisiøse mål» for klima- og miljøambisjonene i Granavolden-plattformen, som Høyre, Frp, Venstre og KrF ble enige om i januar.

– For Venstre er det helt klart at denne avtalen er ferdig forhandlet. Vi må fortsette arbeidet med å bygge ut kollektivtilbudet i byene og sørge for at bilbruken ikke øker, heter det.

– Bompenger og rushtidsavgift er et helt nødvendig virkemiddel både for å finansiere et bedre kollektivtilbud og for å begrense utslipp, luftforurensning og køer på veiene. Det er derfor helt avgjørende at de storbyene som ønsker det, får ferdigforhandlet sine byvekstavtaler med staten snarest, heter det videre.

Ni steder har i årevis planlagt bymiljøpakker, men Frp vil altså sette bom for fem av dem. Disse er Kristiansand-området, Grenland (Skien og Porsgrunn), Nedre Glomma (Fredrikstad og Sarpsborg), Buskerud (Drammen og omegn) og Tromsø.

Ni pakker

Flere av Arbeiderpartiets ordførere reagerer skarpt på Frps krav. Ap-ordfører Kristin Røymo i Tromsø kaller Frps utspill et svik.

– Det Frp gjør nå, er at de kaster Tromsø under bussen i desperasjon over dårlige meningsmålinger. Det er fullstendig useriøst av en regjeringspartner å operere på denne måten, sier hun til BT.

Også fra Venstre er reaksjonene sterke.

– Om vi skal miste muligheten til å forhandle om en bymiljøavtale, og dermed miste alle statlige bidrag til å bygge ut busstilbudet i byen vår, vil det være svært dramatisk for fremtiden og for byen, sier ordførerkandidat for Tromsø Venstre, Morten Skandfer.

I sju år har Tromsø forberedt en byvekstavtale, og ifølge ordføreren er forhandlinger med regjeringen om de økonomiske rammene det eneste som gjenstår.

Prosjekter skrinlagt

Noe av bakteppet for den interne bompengeuroen i Frp er at Folkeaksjonen nei til mer bompenger har vokst seg langt større enn Frp i Bergen. Samtidig vedtas nye, bompengefinansierte prosjekter på løpende bånd mens Frp har både samferdselsministeren og finansministeren.

Torsdag vedtok bystyret i Ålesund å halvere en planlagt bypakke for å få utgiftene ned fra 7 til 3,6 milliarder kroner. I mai veltet kommunestyret i Nedre Eiker i Buskerud i praksis den planlagte byutviklingspakken for Drammen-regionen, og like etter trakk bystyrene i Arendal og Grenland-kommunene også i bremsen for nye bompengefinansierte byvekstavtaler.

Oslo Frp har også skapt usikkerhet i hovedstaden ved å åpne for å skrote Oslopakke 3.

– Uten bymiljøavtalen Oslopakke 3 blir det ingen Fornebubane eller ny T-banetunnel, men i stedet stappfulle T-baner og busser som stamper i kø, sier Venstres førstekandidat Hallstein Bjercke.