Mona Michalsen er ruskonsulent i Søgne og medlem av rusreformutvalget. Forslagene hun har vært med på utforme skal nå på høring, men har allerede møtt motstand. Mona Michalsen er ruskonsulent i Søgne og medlem av rusreformutvalget. Forslagene hun har vært med på utforme skal nå på høring, men har allerede møtt motstand. Foto: Kjartan Bjelland

Hun er med på radikal endring i ruspolitikken: Vil gi hjelp og samtale, ikke straff