Ideen om kommentarfelt er litt som kommunisme. Det ser bra ut på papiret, men fungerer dårlig i praksis. Formuleringen er lånt fra en amerikansk skribent, og beskriver godt den opplevelsen vi har på desken når vi redigerer kommentarfeltene fvn.no. Ideen om kommentarfelt er litt som kommunisme. Det ser bra ut på papiret, men fungerer dårlig i praksis. Formuleringen er lånt fra en amerikansk skribent, og beskriver godt den opplevelsen vi har på desken når vi redigerer kommentarfeltene fvn.no. Foto: Bjelland, Kjartan

Skal kommentarfeltene overleve, må alle skjerpe seg