Demokratiak beredskap.jpg Demokratiak beredskap.jpg

Intellektuelle mot det totalitære

Vis fakta ↓
Redaktører: Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Nik. Brandal

Totalitære regimer og ideologier har ført til enorme lidelser og kostet millioner av mennesker livet. De verste utslagene i nyere tid er selvsagt Russland etter 1917, Kina under Mao, fascismen i Italia og nazismen i Tyskland. En generasjon er gått siden den kalde krigen, men den politiske terroren er vi ikke kvitt. I disse dager sjokkeres vi av IS. Forakten for annerledes tenkende mennesker og de frihetsidealer som styrer de liberale demokratiene, er total, og nådeløs i sin konsekvens.

Et fotografi av Mao stod på omslaget til artikkelsamlingen Venstreekstremisme, ideer og bevegelser (2013), som omhandlet noen av retningene, blant annet marxist-leninismen, der vi hadde en avlegger i vårt land.

Nå er de samme redaktørene ute med en bok som ser på personer og bevegelser som bekjempet de totalitære ideene. De stod for det som er bokens hovedtittel, demokratisk beredskap. Her er det forfatteren George Orwell som pryder omslaget.

Sammen med sin kollega Arthur Koestler ble han en ledende inspirasjonskilde i kampen mot de totalitære tankeretningene. Den kalde krigens skillelinjer var en eksistensiell konflikt, påpeker Bernt Hagtvet i artikkelen om de to forfatterne. «Det var en strid om menneskeoppfatninger.» Synet på mennesket og dets verdi er fremdeles konfliktens skillelinje.

Med særlig interesse leste jeg Øystein Sørens artikkel om den tyske sosialisten Karl Kautsky, en skarp kritiker av den russiske revolusjon helt fra starten av, mens verdens arbeiderbevegelse jublet. Kautsky er glemt, men hans klarsynte påvisning av at Russland revolusjonerte seg til et diktatur, tåler å bli minnet om.

Av andre intellektuelle som omtales i boken, kan nevnes Albert Camus, Dietrich Bonhoeffer, Herbert Tingsten, C. J. Hambro og Arnulf Øverland og flere bevegelser, også innen islam. Selv om det kan bli en del navnedropping, særlig gjelder det artikkelen om italienske Carlo Rosselli, er boken lettlest, og en påminnelse om at vi stadig trenger en intellektuell beredskap til forsvar av demokratiet.