Rovviltnemndene i Oslo, Akershus, Hedmark og Østfold utsetter beslutningen om mer jakt i ulvesonen, men har vedtatt at tolv ulver kan felles utenfor ulvesonen under vinterens jakt. Denne ulven er fotografert i parken på Langedrag og kan leve trygt. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix Rovviltnemndene i Oslo, Akershus, Hedmark og Østfold utsetter beslutningen om mer jakt i ulvesonen, men har vedtatt at tolv ulver kan felles utenfor ulvesonen under vinterens jakt. Denne ulven er fotografert i parken på Langedrag og kan leve trygt. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ulvevedtak må vente på svensk avklaring

Rovviltnemndene i Oslo, Akershus, Hedmark og Østfold utsetter behandlingen av vedtak om å ta ut to ulveflokker i ulvesonen i påvente av svensk avklaring.

– Vi har utsatt hele saken, fordi uttak av et grenserevir krever uttalelse fra svenske myndigheter før vedtak kan fattes, skriver nemndleder i Hedmark, Arnfinn Nergård, i en sms til NTB.

Det gjelder den såkalte Rømskogflokken, som er en flokk med tilhold både i Norge og Sverige. Det var Trygve Vestgård fra Østfold Arbeiderparti som fremmet forslaget om å ta ut Rømskogflokken under møtet, skriver Nationen.

Dermed utsettes også den planlagte behandlingen av jakt på Letjennaflokken i ulvesonen. Der hadde sekretariatet innstilt på å ta ut åtte dyr.

De omstridte beslutningene om jakt i ulvesonen utsettes dermed til neste møte 6. september.

Forbereder søksmål

Regjeringen besluttet i desember i fjor for første gang å tillate å skyte en ulveflokk, den såkalte Slettåsflokken i Trysil, innenfor ulvesonen.

Dyrevernsorganisasjonen NOAH gikk til søksmål mot vedtaket, men fikk avslag. Organisasjonen forbereder nå en rettssak mot regjeringen, som de mener bryter loven ved å vedta skyting av en kritisk truet dyreart innenfor ulvesonen.

I sommeren fikk NOAH medhold av Sivilombudsmannen i at Klima- og miljødepartementet ikke godt nok begrunnet sitt avslag på en anmodning om å utsette skyting av Slettåsflokken.

Dersom nemndene vedtar nye uttak i ulvesonen på neste møte, vil det bli inkludert i det kommende søksmålet, sier NOAH-leder Siri Martinsen til NTB.

– Vi forbereder allerede klagen, fordi vi forventer at det vil komme et jakt-vedtak fra nemndene, sier Martinsen.

Sterkt kritisk til benkeforslag

Hun reagerer sterkt på at det i tillegg til forslaget om Letjennaflokken, kom et benkeforslag om å ta ut enda en flokk, Rømskogflokken.

– Vi hadde mistanke om at de ville prøve å skyte flere flokker, så sånn sett er vi ikke overrasket. Men det er veldig kritikkverdig at man ønsker å skyte en flokk med delvis tilhørighet i Sverige, når svenskene på sin side har stoppet jakten fordi de ser at ulvebestanden er i nedgang, sier Martinsen.

– Rømskogflokken holder til i et område som har hatt en stor belastning over lang tid med flere revirer i samme område. Folk bruker nærmiljøet mindre til friluftsliv, og viltbestandene er gått kraftig ned, sier forslagsstiller Trygve Vestgård til Nationen , om hvorfor han fremmet forslaget.

12 ulver kan felles

Nemndmøtet tirsdag ettermiddag ble avsluttet med et vedtak om å kalle inn til et nytt møte fredag 6. september for å behandle forslaget om felling av Rømskogflokken. Ifølge Nationen ble det tidligere under møtet vedtatt at det kan felles tolv ulver utenfor ulvesonen i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

Det ble også besluttet at Deisjøreviret i Stor-Elvdal og Rendalen ikke får noen spesiell beskyttelse. Det ble foreslått en buffersone utenfor ulvesonen for å beskytte et ulvepar i Deisjø mot felling, for å unngå at valpene i reviret skal bli foreldreløse, men forslaget falt.

Lisensjakta utenfor ulvesonen kan foregå fra 1. januar til 31. mai.

Andre rovviltnemnder fatter egne vedtak, og tirsdagens vedtak utgjør dermed ikke det totale antall ulv som kan felles i Norge etter nyttår.

Hittil har rovviltnemnda i Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder fattet vedtak om kvote på tre ulver.