Vegvesenet: - Norge har 42 risikotunneler

Oslo (NTB): 42 av Norges 1.100 tunneler betegnes som risikotunneler, ifølge Statens vegvesen.

Felles for de 42 tunnelene er at de er lange og har stor stigning. Dette fører til økt belastning på kjøretøyet, som igjen kan øke risikoen for brann, melder VG.

Gudvangatunnelen, der en svensk turistbuss begynte å brenne tirsdag, er ikke regnet som en risikotunnel, men veinettet rundt gjør risikoen for brann høyere også her, ifølge sjefingeniør i Statens vegvesen, Gudmund Nilsen.

— Det er et par andre tunneler i området som også er bratte. Det kan i kombinasjon blant annet føre til varmgang i bremser i tunge kjøretøy, som igjen kan føre til brannutvikling, sier Nilsen til avisen.

Han understreker at det er for tidlig å spekulere på årsaken til hendelsen tirsdag.

44 prosent av alle tunnelbranner oppstår i risikotunnelene. De undersjøiske tunnelene faller inn under denne kategorien. (©NTB)