Edda-plattformen omkranset av flere dykkerskip i dagene etter at «Alexander L. Kielland hadde kantret 27. mars 1980.  Edda-plattformen omkranset av flere dykkerskip i dagene etter at «Alexander L. Kielland hadde kantret 27. mars 1980. Foto: Børre Børretzen/Norsk Oljemuseum

Nordsjø­dykkere med helt nye opplys­ninger om «Alexander L. Kielland»: - Platt­formen hadde gammel rust på flere brudd­steder