Anette Strandmyr Fidje, ansvarlig for rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i Mandal kommune og politibetjent Ronni Ellefsen ved forebyggende enhet på politistasjonen i Mandal i betongparken der det har vært salg og bruk av cannabis i høst. Nå settes det inn tiltak for å demme opp mot dette miljøet. Anette Strandmyr Fidje, ansvarlig for rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i Mandal kommune og politibetjent Ronni Ellefsen ved forebyggende enhet på politistasjonen i Mandal i betongparken der det har vært salg og bruk av cannabis i høst. Nå settes det inn tiltak for å demme opp mot dette miljøet. Foto: Jarle R. Martinsen

Hasjsalg ved barneskole