Drapsdømt lettet over at Halloween-dom ikke ankes

Oslo (NTB): Forsvarer Harald Stabell sier at 23-åringen som er dømt for det såkalte Halloween-drapet, er lettet over at Riksadvokaten ikke anker dommen om tvungent psykisk helsevern.

— Han håper nå at han raskest mulig kan komme over til et sykehus som kan gi ham den nødvendig behandling, sier Stabell til NTB.

Den 23 år gamle mannen stakk i hjel 21 år gamle Andreas Nilstad og påførte Marius Løken (24) livstruende skader natt til 30. oktober 2011. De fire rettspsykiatrisk sakkyndige konkluderte med at 23-åringen var psykotisk. Aktor prosederte på at psykosen skyldtes rus og ba om 16 års fengsel.

Nå har Riksadvokaten besluttet at dommen om tvungent psykisk helsevern ikke skal ankes.

«Den tvil om tilregnelighet som de psykiatrisk sakkyndiges forklaringer skaper, kan ikke forventes å stille seg annerledes ved en ny behandling i lagmannsretten», heter det i en pressemelding fra statsadvokat Carl Graff Hartmann i Oslo Statsadvokatembeter. (©NTB)