Utvalg skal se på de flinke elevene

Oslo (NTB): Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) setter ned et utvalg som skal vurdere hvordan den norske skolen bedre kan ta vare på elever som presterer særlig godt.

Målet er å få en mer langsiktig og helhetlig satsing for elevene som presterer på høyt faglig nivå, eller som har spesielle talenter. Utvalget skal se på kunnskap som finnes om temaet, og foreslå tiltak som vil gi elevene bedre opplæring.

Kunnskapsdepartementet erkjenner at det har vært en rådende tanke at «flinke elever alltid vil klare seg», og at det ikke er vektlagt godt nok at dette er en sammensatt gruppe med ulike utfordringer og behov.

Stadig flere elever tar fag på videregående nivå mens de går på ungdomsskolen. I fjorårets skoleår gjaldt det 2.133 elever. Ikke alle kommuner tilbyr elever å ta fag på høyere nivå, og det er store regionale forskjeller i tilbudet.

Utvalget, som skal ledes av utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal i Drammen kommune, skal levere sin utredning i september neste år. (©NTB)