Næringsminister Monica Mæland truer med å sparke styrer i statlige selskaper som ikke ansetter nok kvinner i toppstillinger. Næringsminister Monica Mæland truer med å sparke styrer i statlige selskaper som ikke ansetter nok kvinner i toppstillinger. Foto: Jørgen Steffensen

Pinlig kvinneandel

I dagens avis kan vi lese at ingen av de 15 største bedriftene på Sørlandet har kvinnelig toppleder. Også på nivå 2 i ledergruppene er det knapt noen kvinner.

Tallene er ikke overraskende. Bare en bekreftelse på det vi allerede vet, og nok en pinlig påminnelse om hvor dårlig det står til med likestillingen på dette området. I politikken er over 40 prosent av topplederne kvinner. Norge har kvinnelig statsminister, forsvarsminister, finansminister og næringsminister, men henger fortsatt langt etter når det gjelder å få fram kvinnelige toppledere i næringslivet.

I vår oversikt over de 15 største selskapene på Sørlandet er det ikke bare mangelen på kvinnelige toppledere som er slående, like ille er kjønnsbalansen i konsernledelsene. Flere av selskapene har kun menn i ledergruppen. Kruse Smith har 11 menn og 0 kvinner i ledergruppen, og selskap som NOV og Agder Energi har kun én kvinne i konsernledelsen. Det siste er også tilfelle i Fædrelandsvennen. Vi sitter altså ikke på en høy hest i denne saken, snarere på en gyngehest.

«Makan», skrev skipsreder Elisabeth Grieg på twitter da Telenor ansatte en ny mann som toppsjef og startet en debatt om hvorfor ikke de statlig eide selskapene makter å få fram kvinnelige toppsjefer. Nylig har både Statoil, Telenor og Yara ansatt menn i sine topplederstillinger. Næringsminister Monica Mæland (H) truer med å kaste styrene i statlige selskaper som ikke ansetter nok kvinner i toppstillinger. Nå i august har hun innkalt styrelederne i de statlige selskapene for å høre hvorfor ikke flere kvinner ansettes i toppstillinger.

Norge har hatt suksess med kravet om minst 40 prosent kvinner i styrene i norske aksjeselskaper (ASA), et krav som har løftet landet til verdenstoppen på kvinneandel i styrene. Foreløpig har dette ikke påvirket styrene når de skal ansette toppledere, og sånn sett er det lett å støtte næringsministeren i at det må kraftigere lut til for å få flere kvinnelige toppledere i næringslivet. Kvotering er imidlertid lite egnet når man skal ansette ledere. Den beste kandidaten bør få jobben uavhengig av kjønn, men styrene bør pålegges å finne kvinnelige kandidater og oftere ta sjansen på å ansette kvinner. Og de mannlige topplederne må sørge for å få flere kvinner inn i ledergruppene. Det er det viktigste tiltaket.