Storbedrifter ruster til klimakamp

Oslo (NTB-Jofrid Egeland): I alt 13 norske selskaper har inngått partnerskapet Klimagevinst. Målet er å redusere klimautslippene raskest mulig.

Partnerskapet Klimagevinst består av Det Norske Veritas, DnB NOR, Elkem, Yara, Grieg Gruppen, Hydro, NorgesGruppen, Statkraft, Telenor, Veidekke, TrygVesta, Veolia Miljø og Scatec. Deltakerne representerer samlet en omsetning på cirka 450 milliarder kroner. Et av målene for 2008 er å effektivisere energibruken og redusere utslippene av klimagasser til et minimum. Et annet mål er å gjøre Norge til en storeksportør av fornybar energi til Europa, samtidig som norske selskaper skal bli foregangsbedrifter på klima innen sine bransjer globalt.

— Jeg lar meg begeistre av dette initiativet. Nå gjenstår det å se om vi får konkrete resultater i slutten av året, sier olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp).

SkeptiskeOg selskapene har nok å ta fatt i, for en spørreundersøkelse viser at bare sju av 100 nordmenn mener norske bedrifter viser stor vilje til å motvirke klimaendringene.

— Vi må ikke undervurdere at folk er skeptiske til næringslivets miljøinnsats når vi ser at CO2-utslippene i Norge bare øker og øker, sier professor på Handelshøyskolen BI og tidligere leder av lavutslippsutvalget Jørgen Randers.

— Spørreundersøkelsen er en motivasjon for oss til å stå på i kampen for miljøet, sier Siri Hatlen, konserndirektør for Ny energi i Statkraft.

— Næringslivet kan nok bli flinkere til å publisere det vi driver med av teknologiutvikling. Samtidig må jeg si at det ikke er så lett å nå fram i pressen med de gode eksemplene, sier konserndirektør Thorleif Enger i Yara.

LystgassBedriftene i Klimagevinst sier de går inn i miljøsamarbeidet fordi det kreves nytenkning og samarbeid på tvers av bransjer i klimakampen.

— Skal Norge være en pådriver internasjonalt, må vi kunne vise til gode klimaresultater også nasjonalt, sier konserndirektøren i Yara.

I løpet av 2008 skal Yara ta i bruk en egenutviklet teknologi som ifølge konsernsjefen reduserer lystgassutslippene fra gjødselindustrien med 90 prosent dersom alle aktørene tar teknologien i bruk. Per vektenhet forurenser lystgass 310 ganger mer enn C02, ifølge Enger.

— Men teknologien utnyttes ikke tilstrekkelig fordi de økonomiske insentivene ikke er der. Derfor foreslår vi at det innføres et kvotehandelssystem også for lystgass. Da vil de europeiske bedriftene ta i bruk denne teknologien umiddelbart, sier Enger.

1,2 tonn TrygVesta gjør også sitt for miljøet. De ansatte i skadeforsikringsselskapet har redusert sine flyreiser betraktelig siden selskapet begynte å satse på videomøter for fullt. I 2006 gjennomførte selskapet 2.100 videomøter hvor til sammen 10.000 personer deltok.

— For 2007 ble tallet enda høyere, og selskapet sparte 534 tonn CO2 og 25 millioner kroner på det store kuttet i antall flyreiser i fjor, sier konserndirektør Kjerstin Fyllingen til NTB.

NorgesGruppen vil være en pådriver for at det utvikles en teknologi som omdanner de 1,2 tonn våtmat som nordmenn kaster i året, til biobrensel. Selskapet som er en av landets største transportbedrifter og har 2.700 dagligvarebutikker og kiosker over hele landet, har også satt seg som mål å redusere CO2-utslippene per fraktet kolli og per fraktet palle med matvarer.

— Hvor mye vi skal kutte i utslippene kan jeg ikke si nå, for det er ikke styrebehandlet ennå, sier konsernsjef Sverre Leiro til NTB.