Jordmormangel kan skape trøbbel for ultralydsatsing

Oslo (NTB): Et flertall på Stortinget ønsker å gi alle gravide tilbud om to ultralydundersøkelser i løpet av svangerskapet. Jordmorforbundet mener man har for få jordmødre til å dekke behovet.

Både Arbeiderpartiet, SV og Fremskrittspartiet ønsker å gi et landsdekkende tilbud om tidlig ultralyd i uke 12 i tillegg til uke 18 som er nåværende standard. Men fordoblingen i antall ultralyder betyr at det ikke er nok jordmødre til å ta seg av undersøkelsene, skriver Aftenposten.

Hvert år er det rundt 60.000 gravide i Norge, og både Norsk gynekologisk forening (NGF) og Jordmorforbundet mener 60.000 ekstra ultralyder, som politikerne ønsker å innføre for å avdekke kromosomfeil og eventuell tidlig hjertefeil ved fosteret, vil øke belastningen for jordmødrene.

— Vi er bekymret for om det er nok kapasitet til å ta ultralyd på alle to ganger, sier leder Knut Hordnes i NGF. Han er bekymret for at jordmorressursene forskyves fra syke til friske gravide hvis alle gravide tar imot tilbudet.

Leder Eva Sommerseth i Jordmorforbundet peker på at det allerede i dag utføres for mange ultralydundersøkelser hos allmennleger uten kompetanse.

— Det er dette vi må til livs. Det finnes en spesialutdanning for jordmødre i ultralyddiagnostikk. Dette er et populært tilbud, men jeg tror ikke at vi i 2012 har tilstrekkelig kompetanse til å iverksette tilbudet. Det vil ta tid før man har utdannet nok, men da vil de gravide få et mye bedre tilbud, sier hun. (©NTB)