Sjødin og Klomsæt: La oss få fred, Holmer-Hoven

Den forhenværende sjefredaktøren har begått den synd at han ikke har satt seg inn i Baneheia-saken.

Onsdag 17. august 2011 bekjentgjorde fhv. sjefredaktør i denne avis, Finn Holmer-Hoven, i sin spalte «Innspill»: «La dem få fred, Klomsæt». Artikkelen er uten argumentasjon rundt bevis. Det henvises kun til avgjørelser som allerede er tatt og er blottet for evnen til analyse om avgjørelser er riktige.

Holmer-Hoven stiller seg i rekken av pressens folk som velger oppfatning ved å være flokkdyr og uten egne undersøkelser tar parti for det sikreste standpunkt. Men ikke nok med det, han bruker sin distriktsavis som plakat for å sjikanere Viggo Kristiansen og hans foreldre, og advokater som arbeider for rett og rettferdighet.

Han krever at foreldrene og advokatene stanser arbeidet med saken. Vi som omtales og kritiseres er aldri kontaktet.

Et samfunn som begår justismord krenker grunnleggende prinsipper. Det er ikke en rettsstat verdig. Uttrykket «mord» er en betegnelse som viser den kriminelle handlingen det er å påføre en uskyldig person frihetsberøvelse og dom. Det er hva den forhenværende sjefredaktør arbeider for å få til, fordi han har begått den synd at han ikke har satt seg inn i saken.

I april 2008 tilskrev Viggo Kristiansen advokat Sigurd J. Klomsæt og ba om hjelp til å få sin sak gjenopptatt fordi han er uskyldig. Klomsæt sa seg villig til det, forutsatt at han fikk gjennomføre de tekniske undersøkelser som han valgte. Kristiansen aksepterte (uten nøling), vel vitende om at hadde han vært på åstedet i Baneheia, så ville det med dagens DNA-teknologi med visshet ha blitt avslørt.

Vi vet at det var stor tvil i juryen fordi et jurymedlem lot seg intervjue av NRK den 9. februar ’02, få dager etter at juryen hadde avgjort skyldspørsmålet. Jurymedlemmet uttrykte tvil for egen del, som for andre i juryen.

Viggo Kristiansen hevder at Jan Helge Andersen, etter oppfordring fra politiet, og for å få mildere straff selv, har tatt med Viggo Kristiansen i handlingen, uten at han var til stede. Viggo Kristiansen ble dømt i saken – grunnet Jan Helge Andersens endrede forklaringer – etter instruksjoner gitt av politiet, og fordi Rettsmedisinsk institutt (RMI) er oppfattet å ha uttrykt at det var sikkert at det hadde vært to gjerningsmenn på åstedet. RMI har aldri hatt faglig grunnlag for å hevde det som både byrett og lagmannsrett ble forledet til å stole på.

Vi har dokumentasjon for at det, på veien fra laboratorium i Spania via RMI til politiet i Kristiansand, er at den uriktige faglige oppfatningen om at det var sikker påvisning fra to gjerningsmenn, er utviklet og etablert.

Klomsæt kontaktet Forensic Science Service (FSS) i London som er av de i verden ledende eksperter på DNA. Likeså det uavhengige norske DNA-laboratoriet i Stavanger, Gena, ved daglig leder Ragne Farmen. Konklusjonene fra FSS som Gena er entydige; I motsetning til funnene av Jan Helge Andersens DNA på åstedet og i prøve sikret fra den eldste av jentene, er det ikke på noe bevismateriale påvist DNA fra Viggo Kristiansen i, verken fra analyser i 2000 eller i de nye analyser i 2010, slik det feilaktig og uten forbehold ble hevdet og lagt til grunn i 2000/2002. Spormateriale fra saken er nå analysert ved tre laboratorier, i Norge, Spania og Sverige. Den totale mangelen på tekniske bevis i saken er uforklarlig – på annen måte enn at Viggo Kristiansen må utelukkes fra Baneheia-saken.

En gjerningsmannsprofil utarbeidet av godt trenet, høyt kvalifiserte og erfarne fagpersoner i Kripos ble laget før arrestasjonene, konkluderer at det var en gjerningsmann. Dette materialet ble bevisst unndratt forsvarerne, som domstolene, som offentligheten. Det har vi avslørt.

I USA med sine cirka 15 000 drap årlig er det – i saker som Baneheia-saken – under to prosent med mer enn en gjerningsmann. Politiet i Kristiansand og statsadvokatembetet hevder så, etter vår avsløring i 2010, at gjerningsmannsprofilen var et for Kripos «prøve og læreprosjekt» og det forledet man gjenåpningskommisjonen til å tro på. Det er av oss avslørt å være usant. Psykologen som var med på å lage rapporten som daværende nestleder i Kripos, Knut Holen hevder, slik også i Oslo tingrett sist uke, det var ordinært politiarbeid.

Materialet skulle selvsagt ikke ha vært holdt skjult. Denne avsløringen alene skal gi gjenåpning. For Viggo Kristiansen er det som er gjort intet annet enn bevisst unndragelse av dokumenter. Det antas å være straffbart. Rapporten er fremlagt for gjerningsmannsprofileksperten i FBI, Gregg McCrary, som støttet konklusjonen om én gjerningsmann.

I 2009 ble det avslørt at politiet har destruert bevisene i saken. Hvorfor destruere bevis – særlig hvis man har ren og god samvittighet? Hvorfor også skjule at man har destruert? I tillegg viser det seg at mobiltelefonbeviset som under rettssaken angivelig «ikke kunne vise det ene eller andre» kan bli avgjørende ved en ny rettssak.

Det er vitner som har sentral informasjon, så som å ha observert én voksen og to barn – til senere tidspunkt enn det som ble lagt til grunn under rettssakene. Det er også forenlig med relevant forståelse av mobiltelefonbeviset. Det er også forenlig med at Viggo Kristiansen var et annet sted enn hva Jan Helge Andersen hevder, og i en lang telefonsamtale, at han var hjemme hos mor og far, da ugjerningene fant sted.

La oss få fred, Finn Holmer-Hoven. La Viggo Kristiansen og hans foreldre få være i fred. La dem få benytte de lovlige midler de bruker, kommisjonen og domstolene, om så er nødvendig også domstolen i Strasbourg. Vi er i domstolen allerede med vår klage.

Slutt med den primitive argumentasjon og de personangrep mot, og om, de av oss som tar vårt løfte på alvor – slik vi måtte forsikre da vi fikk utlevert våre vitnemål fra universitetet etter avlagt juridisk embetseksamen – fremme rett, hindre urett.

Viggo Kristiansen har anmeldt Agder politidistrikt og Agder statsadvokatembeter til Spesialenheten for politisaker. Det vil bli fremlagt dokumentasjon som nok vil gjøre at aktører vil få store problemer med å forklare hva de har gjort – hhv. ikke gjort – for Viggo Kristiansen – og muliggjort per i dag domfellelse – 21 års forvaring med minstetid 10 år.

Det er vår overbevisning at Viggo Kristiansen er uskyldig dømt. Det vil vi arbeide videre for.

Les hele saken med abonnement

Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.