– Nullvekst i biltrafikken i byområder er svært viktig fordi det er i byene det finnes alternativer til bilen, her er det enklest å klare reduksjonen av klimagassutslipp fra transportsektoren som kreves, skriver kronikkforfatterne. – Nullvekst i biltrafikken i byområder er svært viktig fordi det er i byene det finnes alternativer til bilen, her er det enklest å klare reduksjonen av klimagassutslipp fra transportsektoren som kreves, skriver kronikkforfatterne. Foto: Vegge, Tormod Flem

Grønnere samferdsel krever grønne prioriteringer