Barnløse par er lykkeligere i forholdet

... men mødre er totalt sett de aller lykkeligste, viser stor britisk studie.

Gjennom århundrer har det å ha barn blitt holdt frem av mange som den ultimate kilden til fullkommenhet og selve meningen med livet.

Nå viser funn fra en av de største studiene om britiske menn og kvinners forhold at det er barnløse som har de beste forholdene.

Over en to årsperiode har mer enn 5000 deltagere i alle aldre, fra alle samfunnslag og med ulik seksuell orientering besvart inngående spørsmål om sine forhold, skriver avisen Herald Scotland.

Både menn og kvinner uten barn ga kjæresteforholdene sine høyere score enn menn og kvinner med barn.

Barnløse menn og kvinner føler også i større grad at de er verdsatt av partneren, viser studien fra Open University, som har fått økonomisk støtte fra det britiske Economic and Social Research Council.

Bedre til å dyrke forholdet

Denne gruppen gjorde også i vesentlig grad mer for å «dyrke» forholdet, slik som å ta seg tid til å gå ut sammen eller samtale, enn par med barn.

Men forskerne fant på den annen side ut at kvinner uten barn totalt sett var de minst fornøyde med livet. Menn uten barn var hakket mer fornøyde enn menn med barn.

Kvinner med barn var mer lykkelig enn noen annen gruppe, også i de tilfellene der forholdene deres skrantet.

Les også: Derfor forblir noen menn alene resten av livet

Peker på barna

Det var vesentlig forskjell mellom fedre og mødre på ett punkt: Hvem er viktigste personen i livet ditt?

Mer en dobbelt som mange mødre oppga barn som dette, mens fedre hadde en større tendens til å peke på partneren sin.

På spørsmålet: Hva misliker du, eller savner du, mest i forholdet ditt — svarer dobbelt så mange fedre som mødre, mangel på sex.

Alder var en annen viktig faktor. Yngre og eldre menn oppga å ha mer tilfredsstillende forhold enn middelaldrende menn, og kvinner opp til 34 år er mer fornøyde i sine forhold enn sine eldre medsøstre.

Heteroseksuelle foreldre rapporterte om færrest «tiltak» for å opprettholde et godt forhold enn noen annen gruppe. Denne gruppen sier også i minst grad «Jeg elsker deg» til hverandre.

Et enkelt «thank you»

Det å trekke for gardinene, sette på litt musikk og danse sammen i stuen, blir holdt frem som et viktig element i forholdet.

Å høre et «thank you» fra sin partner, anses som den viktigste lille enkelthandlingen når det gjelder å bygge opp et sterkt forhold.

Studien avslører dessuten erkebritiske sider ved innbyggerne.

Hemmeligheten bak et sterkt, britisk parforhold er en kopp med te. Da kvinner rangerte hva som var viktig for dem, kom tekoppen langt foran sex.

Ifølge studien gjør menn som serverer en kopp te eller frokost til sin kvinne om morgenen en mye bedre innsats for forholdet, enn om han kjøper blomster og dyre gaver.

I tillegg til skjemaene med spesifikke spørsmål, fikk deltagerne en blankt ark og oppgaven om å skrive opp hvilke to ting partneren gjorde for dem slik at de følte seg verdsatt.

Te bedre enn sex

Det viste seg at så mange svarte «en kopp te» at det ble behov for en egen te-kategori da svarene skulle analyseres.

— Det er noe forunderlig med briter og deres kopp med te. Tekoppen virker å kunne si mer enn tusen ord, sier Jacqui Gabb, professor ved Open University, som leder studien til The Telegraph.

Funnene viser at kvinner rangerer det å få servert en kopp te foran andre kjærlighetserklæringer slik som sex og det å oppleve at meningene deres ble verdsatt. Kvinner med barn rangerer en kopp te på plass nummer fire når det gjelder viktige måter å bli verdsatt på.

Fedre setter en kopp te på plass nummer 15, rett under sex.

Studien viser ikke hvorvidt dette betyr at fedre verdsetter te i mindre grad enn mødre, eller om det rett og slett betyr at mødre i mindre grad står opp og lager te.