Den nye veien over Gartnerløkka skal finansieres av bompenger og overføringer på statsbudsjettet. Denne illustrasjonen viser hvor den nye veien går sammenlignet med dagens vei. Den nye veien over Gartnerløkka skal finansieres av bompenger og overføringer på statsbudsjettet. Denne illustrasjonen viser hvor den nye veien går sammenlignet med dagens vei. Foto: Statens vegvesen

Vennesla-ordfø­reren frykter at Vennesla blir avskåret fra veisat­sing