– Jeg ser på det som min samfunnsplikt å fortelle hva som skjedde og har skjedd i årene etterpå, sier Ingunn Ophaug Røksland. Nå har hun gitt ut boken «Blir det er en bedre dag i morgen?» om drapet på sønnen Joakim i 2015. – Jeg ser på det som min samfunnsplikt å fortelle hva som skjedde og har skjedd i årene etterpå, sier Ingunn Ophaug Røksland. Nå har hun gitt ut boken «Blir det er en bedre dag i morgen?» om drapet på sønnen Joakim i 2015. Foto: Espen Sand

– Å skrive bok var den eneste måten jeg kunne få fortalt vår historie på