Endelig enighet i skolepolitikken?

Skolepolitikk: I de siste dagene har SV faktisk snudd i skole/kunnskapspolitikken. Kunnskapsminister Øystein Djupedal innrømmer faktisk at SV ikke har lagt nok vekt på kunnskap i skolen. Dette er oppsiktsvekkende. Partiet har kommet til en kollektiv erkjennelse; barna må lære å lese og skrive. Viktige fag må være norsk, engelsk og matematikk. Dette er jo fag blant annet Høyre og undertegnede har fremholdt, sammen med mange skolefolk, i flere år. Samtidig er nå SV og Høyre enige om mer heldagsskole med skolemat, fysisk aktivitet og leksehjelp. Det er rart, etter alle OECD-, Pisa— og TIMMS-undersøkelsene med nedslående resultater for Norge at noe måtte gjøres med norsk skole. Nå er faktisk Djupedal enig med tidligere minister Clemet, som jeg stadig har gjentatt, gjorde en god jobb, og fikk ufortjent mye kritikk. Jeg vil nå håpe at det satses på skole/utdanning, og ikke minst forskning! Det vil gi rom for debatt om andre samfunnsområder der det ikke er enighet; eldreomsorg, helsestell, kriminalitetsbekjempelse, opprusting av politiet, veibygging og mye mer. Til slutt; den norske skolen/utdanningen har vi penger til å løfte fra begredelige 18 - 30 plasser på ovennevnte undersøkelser opp til for eksempel Finlands nivå. Det må det være nasjonal enighet om.Knut HaslerudKristiansand