OVERVÅKET NORDMENN: Tidligere polititjenestemenn skal ifølge TV 2 ha drevet overvåking av nordmenn for USAs ambassade. Formålet med overvåkingen skal være å hindre terror mot USAs ambassade (bildet) og ambassadørboligen i Oslo. OVERVÅKET NORDMENN: Tidligere polititjenestemenn skal ifølge TV 2 ha drevet overvåking av nordmenn for USAs ambassade. Formålet med overvåkingen skal være å hindre terror mot USAs ambassade (bildet) og ambassadørboligen i Oslo. Foto: Scanpix

– Flere hundre nordmenn «mistenkelige» for USA

Flere hundre nordmenn skal være registrert som «mistenkelige» av en etterretningsgruppe som driver overvåking for USA i Norge

OSLO: USA skal siden våren 2000 ha bygd opp etterretningsgruppen Surveillance Detection Unit (SDU) med mål om å drive systematisk overvåking av nordmenn. Hovedkvarteret var i den såkalte Handelsbygningen, like ved den amerikanske ambassaden i Oslo, melder TV2.

Registrert og fotografert

Ifølge TV 2s kilder består gruppen av et sted mellom 15 og 20 personer. Disse skal ha jobbet på skift og drevet overvåking 24 timer i døgnet. Flere av gruppens medlemmer har tidligere jobbet i norsk politi.

Personer som er blitt oppfattet som mistenkelige og mistenkelig aktivitet er blitt registrert og fotografert, og deretter er rapportene blitt levert ambassadens sikkerhetsoffiser der materialet er analysert og lagt inn i en database ved navn SIMAS (Security Incident Management Analysis System).

Flere hundre nordmenn skal ha sitt navn i denne basen, opplyser kilder til TV 2. For disse kan registreringen være ensbetydende med at de blir nektet innreise til USA.

Hindre terror

Formålet med overvåkingen skal være å hindre terror mot USAs ambassade og ambassadørboligen i Oslo.

Amerikansk UD bekrefter overfor TV 2 at en SDU-enhet er etablert i Norge og at enhetene bidrar med informasjon til SIMAS.

Amerikansk UD sier virksomheten er avklart med norske myndigheter, men det norske Utenriksdepartementet sier at de ikke er kjent med virksomheten.

Advarte mot lovlighet

Stabssjef Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt sier til TV 2 at de er kjent med deler av virksomheten, og at denne er blitt oppfattet å være innenfor norsk lov.

Kommunikasjonsdirektør Tron Hugubakken i PST sier at de er kjent med at den amerikanske ambassaden driver aktivitet for egenbeskyttelse.

Andre kilder i PST opplyser at de ved noen anledninger skal ha tatt opp spørsmål om lovligheten ved virksomheten med USAs ambassade.