Forfatter og litteraturkritiker Bjørn Gabrielsen har to telefoner. En smart og en «dum», som han kaller det. Målet er at barna skal slippe å se han med en smarttelefon i hånden. Forfatter og litteraturkritiker Bjørn Gabrielsen har to telefoner. En smart og en «dum», som han kaller det. Målet er at barna skal slippe å se han med en smarttelefon i hånden. Foto: Jan T. Espedal

Bjørn Gabrielsen har kastet ut TV-en og gitt barna tilgang til skjerm kun et par timer i uken