Beskjeden fra legen fikk Thore (56) til å endre livsstil. Slik unngikk han sykdommen.