Kosthold påvirker prestasjon lite, mener løpetrener. Professor har tre klare råd.